Αναπτυξιακός Νόμος: 870.000€ στην ανακύκλωση για την ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

Αναπτυξιακός Νόμος: 870.000€ στην ανακύκλωση για την ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Η Εταιρεία: Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ανήκει στον Τομέα Ανακύκλωσης της ΣΙΔΕΝΟΡ και δραστηριοποιείται από το 2001 στην διαχείριση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρία επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα παραπροϊόντων χαλυβουργείων και βιομηχανιών κατεργασίας μετάλλων, ανακυκλώνοντας ετησίως πάνω από…
Περισσότερα...

Αναπτυξιακός Νόμος: Ολοκλήρωση επένδυσης 3.700.000€ της ECORESET A.E.στον τομέα Ανακύκλωσης καλωδίων και ΟΤΚΖ

Αναπτυξιακός Νόμος: Ολοκλήρωση επένδυσης 3.700.000€ της ECORESET A.E. στον τομέα ανακύκλωσης καλωδίων και ΟΤΚΖ Η «Τεχνικές Ανάκτησης και Διαχωρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ECORESET Α.Ε.» υπέβαλε αίτημα υπαγωγής Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 το οποίο αφορούσε στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και διάθεση αυτών προς ενεργειακή αξιοποίηση, στη…
Περισσότερα...

ΕΣΠΑ Περιβάλλον: 30€ εκατ. στη Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας»

ΕΣΠΑ Περιβάλλον: 30€ εκατ. στη Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» για Διαχείριση και Αξιοποίηση Αποβλήτων ΕΣΠΑ Περιβάλλον Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» για Διαχείριση και Αξιοποίηση Αποβλήτων Η νέα, υπό προκήρυξη Δράση ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» για Διαχείριση και Αξιοποίηση Αποβλήτων θα στοχεύει στην επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην επιχειρηματική αξιοποίηση όλων των μορφών αποβλήτων. Τι επιδοτεί το ΕΣΠΑ Περιβάλλον Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής…
Περισσότερα...

ΕΣΠΑ Μεταποίησης: Έγκριση 3 νέων ΕΣΠΑ αποκλειστικά για μεταποίηση

ΕΣΠΑ Μεταποίησης: Έγκριση 3 νέων ΕΣΠΑ αποκλειστικά για μεταποίηση ΕΣΠΑ Μεταποίησης: Έγκριση 3 νέων ΕΣΠΑ αποκλειστικά για μεταποίηση ανακοίνωσε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιας για τη Βιομηχανία Θεοδώρας Τζάκρη Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταποίησης "Σύγχρονη Μεταποίηση"   Το πρώτο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταποίησης «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεις με προσωπικό από 50-250 άτομα ή υπό…
Περισσότερα...