Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016 στην ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016 στην ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών…
Περισσότερα...

ISO 37001:2016 Τι είναι, πως βοηθάει στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και πως βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση.

ISO 37001:2016 Τι είναι, πως βοηθάει στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και πως βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση. Το πρότυπο ISO 37001: 2016 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας. Το σύστημα μπορεί να είναι αυτόνομο ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συνολικό σύστημα…
Περισσότερα...

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001;

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (στα αγγλικά Quality Management System ή QMS / ΣΔΠ) όπως αυτό έχει δημοσιευτεί και ισχύει από τον Διεθνή Οργανισμό Ποιότητας (ISO). Η πιο πρόσφατη ενημέρωση του προτύπου έγινε το  2015 και η πλήρης ονομασία του είναι…
Περισσότερα...

10+1 Οφέλη Εφαρμογής Συστημάτων Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου

Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου Σύντομος Ορισμός, Παρουσίαση και 10 + 1 Οφέλη από την Εφαρμογή Το Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου είναι η μεθοδολογία τυποποίησης των διαδικασιών βάσει των οποίων εκτελούνται οι εργασίες σε κάθε οργανισμό, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του οργανισμού, να διασφαλίζεται η ποιότητα του…
Περισσότερα...