Συμψηφισμός Clawback με R&D δαπάνες για Φαρμακευτικές

«Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής – Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2019», στην οποία αναφέρεται ο συμψηφισμός της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) με τις δαπάνες έρευνας και…
Περισσότερα...

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ψηφιακό Άλμα

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης "Ψηφιακό Άλμα" Η Δράση ΕΣΠΑ: "Ψηφιακό Άλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός Δράσης ΕΣΠΑ: "Ψηφιακό Άλμα" 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι Δράσης ΕΣΠΑ: "Ψηφιακό Άλμα" Δικαιούχοι της Δράσης ΕΣΠΑ: "Ψηφιακό Άλμα" είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν…
Περισσότερα...