Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Ορισμός, Εφαρμογή και Οφέλη για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems (BI)): Ορισμός, Εφαρμογή και Οφέλη σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business intelligence (BI)) Ορισμός: Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business intelligence (BI)) είναι ένας γενικός όρος ο οποίος περιλαμβάνει τις εφαρμογές πληροφορικής, τις υποδομές , τα εργαλεία πληροφορικής και τις βέλτιστες πρακτικές που επιτρέπουν την ανάλυση κάθε είδους επιχειρηματικών πληροφοριών, οικονομικών…
Περισσότερα...

Τουρισμός στην Ελλάδα: Στατιστικά Στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Τουρισμός στην Ελλάδα: Γραφήματα και Στατιστικά Στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα Τουρισμός: Η ατμομηχανή της Ελληνικής Οικονομίας Τα γραφήματα και τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν είναι βασισμένα στα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τον Τουρισμό στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να παρουσιαστεί μια συνολική εικόνα σχετικά με τον Τουρισμό στην Ελλάδα και η προσφορά…
Περισσότερα...

Big Data Analysis στον Τουριστικό Τομέα

Big Data Analysis στον Τουριστικό Τομέα Δημιουργώντας το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία αναδυόμενη οικονομία. Ορισμός Big Data Analysis: Ως Big Data Analysis, ορίζουμε την διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάλυσης  δεδομένων, το μέγεθος των οποίων υπερβαίνει κατά πολύ  την κλίμακα των megabytes και των gigabytes και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με παραδοσιακές μεθόδους. Παραδείγματα Big…
Περισσότερα...

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ»: 50% χρηματοδότηση για τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό

"ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" Προδημοσίευση Εκδόθηκε η προδημοσίευση του Προγράμματος "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" η οποία έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ,…
Περισσότερα...