Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Ορισμός, Εφαρμογή και Οφέλη για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems (BI)): Ορισμός, Εφαρμογή και Οφέλη σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business intelligence (BI)) Ορισμός: Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business intelligence (BI)) είναι ένας γενικός όρος ο οποίος περιλαμβάνει τις εφαρμογές πληροφορικής, τις υποδομές , τα εργαλεία πληροφορικής και τις βέλτιστες πρακτικές που επιτρέπουν την ανάλυση κάθε είδους επιχειρηματικών πληροφοριών, οικονομικών…
Περισσότερα...

Big Data Analysis στον Τουριστικό Τομέα

Big Data Analysis στον Τουριστικό Τομέα Δημιουργώντας το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία αναδυόμενη οικονομία. Ορισμός Big Data Analysis: Ως Big Data Analysis, ορίζουμε την διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάλυσης  δεδομένων, το μέγεθος των οποίων υπερβαίνει κατά πολύ  την κλίμακα των megabytes και των gigabytes και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με παραδοσιακές μεθόδους. Παραδείγματα Big…
Περισσότερα...

Data Analysis = Δημιουργία Αξίας

Η Ανάλυση Δεδομένων δημιουργεί διαρκή αξία σε κάθε οργανισμό Πρακτική προσέγγιση Ανάλυσης Δεδομένων   Η επένδυση στην ανάλυση Data και Big Data, πολύπλοκων και σύνθετων δεδομένων μεγάλου όγκου, δημιουργεί διαρκή αξία στους οργανισμούς που θα την εφαρμόσουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει πρόσφατη έρευνα του MIT Sloan και της IBM και το…
Περισσότερα...