Καινοτομία: Υπερτριπλάσια κερδοφορία για τις Μμε που καινοτομούν

Καινοτομία: Υπερτριπλάσια κερδοφορία για τις Μμε που καινοτομούν Η καινοτομία αποτελεί βασικό συστατικό για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά τόσο σε επίπεδο δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, όσο και σε θεσμικούς παράγοντες που προάγουν τη καινοτομία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δείκτη Καινοτομίας που κατασκεύασε η Διεύθυνση Οικονομικής…
Περισσότερα...

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Ορισμός, Εφαρμογή και Οφέλη για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems (BI)): Ορισμός, Εφαρμογή και Οφέλη σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business intelligence (BI)) Ορισμός: Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business intelligence (BI)) είναι ένας γενικός όρος ο οποίος περιλαμβάνει τις εφαρμογές πληροφορικής, τις υποδομές , τα εργαλεία πληροφορικής και τις βέλτιστες πρακτικές που επιτρέπουν την ανάλυση κάθε είδους επιχειρηματικών πληροφοριών, οικονομικών…
Περισσότερα...

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ»: 50% χρηματοδότηση για τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό

"ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" Προδημοσίευση Εκδόθηκε η προδημοσίευση του Προγράμματος "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" η οποία έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ" προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ,…
Περισσότερα...

Οι 10 πιο σημαντικοί οικονομικοί δείκτες για ένα startup

Οι 10 πιο σημαντικοί οικονομικοί δείκτες για ένα startup Τα στοιχεία που ένα startup πρέπει να προσέχει είναι πάρα πολλά. Όμως ποιοι είναι οι 10 πιο σημαντικοί οικονομικοί δείκτες για ένα Startup; Κάθε νεοσύστατη επιχείρηση και ιδίως ένα τεχνολογικό startup εκτός του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει, πρέπει να δίνει έμφαση στα οικονομικά του για…
Περισσότερα...