χρηματοδότηση

79 άρθρα

HDB Δάνεια: 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB ανακοίνωσε την ενεργοποίηση τριών νέων χρηματοδοτικών προϊόντων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) μέσω μιας ανάρτησης. Τα νέα αυτά προϊόντα προσφέρουν χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης. Ας δούμε περιληπτικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος: Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans): Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing […]

Έξυπνη Μεταποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας