Σύστημα Οργάνωσης

2 άρθρα

ISO 22301:2019 Τι είναι και πως βοηθάει σε κρίσιμες περιόδους την επιχειρησιακή συνέχεια

Τι είναι το ISO 22301:2019; Το πλήρες όνομα του προτύπου είναι ISO 22301: 2019 Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας. Πρόκειται για ένα διεθνές πρότυπο που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας σε έναν οργανισμό. Το πρότυπο αυτό έχει δημιουργηθεί από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες […]

10+1 Οφέλη Εφαρμογής Συστημάτων Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου

Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου Σύντομος Ορισμός, Παρουσίαση και 10 + 1 Οφέλη από την Εφαρμογή Το Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου είναι η μεθοδολογία τυποποίησης των διαδικασιών βάσει των οποίων εκτελούνται οι εργασίες σε κάθε οργανισμό, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του οργανισμού, […]