ξενοδοχειο

3 άρθρα

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουρ- γίας τουριστικών καταλυμάτων

Ξενοδοχεία: Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Ξενοδοχεία: Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα ξενοδοχεία και την απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τους. Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα ξενοδοχεία και την απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση Αριθμ. 8592, […]

Ξενοδοχεία: Απελευθέρωση της δημιουργίας μικρών μονάδων σε “κορεσμένες περιοχές”

Ξενοδοχεία: Απελευθέρωση της δημιουργίας μικρών μονάδων σε “κορεσμένες περιοχές” Κατάργηση των “Κορεσμένων Περιοχών” για Ξενοδοχεία Στην κατάργηση του καθεστώτος των Περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΕΤΑ) που ίσχυε από το 1986, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Mε υπουργική απόφαση της Αν. Υπουργού Έλενας Κουντουρά δίνει οριστική λύση στην εξάλειψη των προβλημάτων λειτουργίας, […]

εσπα για ξενοδοχεία

ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων: Δημοσίευση του προγράμματος “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”

Δημοσίευση του ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων”Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Ανακοινώθηκε το ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων 2014 – 2020 “Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020”. Ενισχύονται και οι νεοιδρυόμενες. 40 + 10% η επιδότηση. Βασικός στόχος […]