εσπα

30 άρθρα

ΕΣΠΑ Β. Αιγαίο: 70% ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ψηφιακή αναβάθμιση

Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing)

Συμψηφισμός Clawback με R&D δαπάνες για Φαρμακευτικές

«Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής – Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2019», στην οποία αναφέρεται ο συμψηφισμός της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) […]

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ψηφιακό Βήμα”

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” Η Δράση “Ψηφιακό Βήμα” στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής […]

ΕΣΠΑ “Εξωστρέφεια” 2017: “Επιχειρούμε έξω” για χρηματοδότηση προώθησης και συμμετοχής σε εκθέσεις

ΕΣΠΑ “Εξωστρέφεια” 2017: “Επιχειρούμε έξω” , 30 εκατ. € για χρηματοδότηση προώθησης και συμμετοχής σε εκθέσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.   ΕΣΠΑ “Εξωστρέφεια” 2017: “Επιχειρούμε έξω” Τι χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ “Εξωστρέφεια” 2017: “Επιχειρούμε έξω”: Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Εξωστρέφεια” 2017: “Επιχειρούμε Έξω”, που αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως προσεχώς διάστημα, […]

ενισχυση τουριστικών επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ Δικαιολογητικά για Ξενοδοχεία

ΕΣΠΑ Δικαιολογητικά για Ξενοδοχεία (Υφιστάμενα / Νεοσύστατα) ΕΣΠΑ Δικαιολογητικά για Ξενοδοχεία: Οι δράσεις ΕΣΠΑ για Ξενοδοχεία πρέπει να συνοδεύνται από τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε στο στάδιο της υποβολής, είτε στο στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο στάδιο ελέγχου. Αυτά ισχύουν για Υφιστάμενα Ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες καθώς και για Νεοσύστατα σε […]

R&D Funding

Προκήρυξη Δράσης “Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ”

Προκήρυξη Δράσης “Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ” Οι αιτήσεις συμμετοχής στη Δράση “Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ” γίνονται δεκτές από 23 Μαρτίου 2017 Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των […]

ΕΣΠΑ Σεπτεμβρίου 2016

ΕΣΠΑ 2016: Όλα τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ 2016: Όλα τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων που θα ενεργοποιηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο. Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης παρουσίασε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2016 ενίσχυσης επιχειρήσεων που θα ενεργοποιηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τα Προγράμματα Ενίσχυσης επιχειρήσεων ΕΣΠΑ που θα ενεργοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: B’ Κύκλος: […]