επιχειρούμε έξω

1 άρθρο

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” – 8/1 αρχίζουν οι υποβολές

ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” – 8/1 αρχίζουν οι υποβολές – Αναλυτική Πρόσκληση και Ποσοστά ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” – 8/1 αρχίζουν οι υποβολές των προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για ένταξη τους στο πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω”. Τι είναι η Δράση ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε έξω”: Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” […]