ενίσχυση μμε

6 άρθρα

Ενίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΕΣΠΑ Β. Αιγαίο: 70% ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ψηφιακή αναβάθμιση

Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing)

Παράταση Υποβολής ΕΣΠΑ

Δεύτερη παράταση ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων για 1 μήνα

Δεύτερη παράταση ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων: Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για 1 μήνα Δεύτερη παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» Την δεύτερη παράταση στα ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το υπουργείο […]