ενίσχυση μμε

5 άρθρα

ΕΣΠΑ Β. Αιγαίο: 70% ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ψηφιακή αναβάθμιση

Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing)

Παράταση Υποβολής ΕΣΠΑ

Δεύτερη παράταση ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων για 1 μήνα

Δεύτερη παράταση ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων: Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για 1 μήνα Δεύτερη παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» Την δεύτερη παράταση στα ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το υπουργείο […]