γγετ

10 άρθρα

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 2η Πρόσκληση “Επιχειρήσεις”»

Υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες επιχειρήσεις.

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ – Β’ Κύκλος

“Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ” – Β’ Κύκλος Εκδόθηκε η προκύρηξη του Β’ κύκλου της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Εκδόθηκε στις 14 Μαρτίου 2019 η απόφαση για την προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την […]

R&D Funding

ΕΣΠΑ: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” Β’ Κύκλος (Προδημοσίευση)

ΕΣΠΑ: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” Β’ Κύκλος (Προδημοσίευση) ΕΣΠΑ: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” Β’ Κύκλος (Προδημοσίευση) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης ΕΣΠΑ: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” Β’ Κύκλος (Προδημοσίευση) είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, […]

R&D Funding

ΕΣΠΑ Έρευνας / Καινοτομίας: Οι νέες δράσεις που αναμένονται

ΕΣΠΑ Έρευνας / Καινοτομίας: Οι νέες δράσεις που αναμένονται ΕΣΠΑ Έρευνας / Καινοτομίας: Οι νέες δράσεις που αναμένονται να ξεκινήσουν εντός των επόμενων μηνών θα έχουν σημαντική στόχευση στην αύξηση της ερευνητικής δαπάνης, της εφαρμοσμένης ανάπτυξης και της καινοτομίας. Στα ΕΣΠΑ Έρευνας / Καινοτομίας περιλαμβάνεται και η Δράση “Ερευνώ – Δημιουργώ […]

R&D Funding

Φορολογική Απαλλαγή μέσω ΓΓΕΤ: 30% έκπτωση σε δαπάνες R&D

Φορολογική Απαλλαγή μέσω ΓΓΕΤ: Πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και έκπτωση με 30% προσαύξηση Τι είναι η “Πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και έκπτωση, με 30% προσαύξηση”. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για το φορολογικό έτος 2016 δέχτηκε αιτήσεις για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής […]

Επιχειρούμε Δυναμικά

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ»: 50% χρηματοδότηση για τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό

“ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ” Προδημοσίευση Εκδόθηκε η προδημοσίευση του Προγράμματος “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ” η οποία έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ” προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, […]

R&D Funding

Μέχρι 80% ενίσχυση για ενέργειες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω ΓΓΕΤ (ΠΑΒΕΤ 2015)

Μέχρι 80% ενίσχυση για ενέργειες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω ΓΓΕΤ (ΠΑΒΕΤ 2015) Ενισχύσεις μέχρι και 80% ενισχύσεις προβλέπει το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2015 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2015 περιλαμβάνει ενισχύσεις οι οποίες θα […]