Χρηματοοικονομικές Μελέτες – Μελέτες Σκοπιμότητας

Ο τομέας των ΧGallery-13ρηματοοικονομικών Μελετών δημιουργήθηκε προ πενταετίας, μετά από την διαπίστωση από μέρους μας ότι ο συγκεκριμένος τομέας δεν καλύπτεται επαρκώς και επαγγελματικά στην Ελλάδα. Επίσης, κρίναμε ότι, εκτός της έλλειψης επαγγελματισμού, επικρατεί μεγάλη αδιαφάνεια και ασάφεια σχετικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ελληνικού κράτους, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, δημιουργήσαμε το τμήμα αυτό με μεγάλο αίσθημα ευθύνης προς τον πελάτη μας, με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες σχετικά με τους τρόπους που ενεργούμε και επιτυχίες τις οποίες δημοσιεύουμε καθημερινά στην ιστοσελίδα μας
Το αποτέλεσμα ήταν ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο τομέας των Χρηματοοικονομικών Μελετών να συνεισφέρει κατά περισσότερο του 60% στον συνολικό μας κύκλο εργασιών.
Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, όπως φαίνεται και στο πελατολόγιο που παρατίθεται, εμπιστεύονται την εταιρεία μας για την εκπόνηση μελετών στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων. Αυτό οφείλεται τόσο στον επαγγελματισμό που επιδεικνύουμε σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, όσο και στο γεγονός ότι στην διάρκεια όλων αυτών των ετών που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο, δεν έχουμε τύχει απόρριψης σχεδίου από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

Στη διεύθυνση των χρηματοοικονομικών μελετών, προστέθηκε πρόσφατα ένα νέο τμήμα με εξειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής και των νέων βιομηχανικών τεχνολογιών. Για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος αυτού δημιουργήθηκαν ισχυρές συμμαχίες με αρκετές μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, από τις οποίες αντλήθηκε όλη η απαραίτητη τεχνογνωσία.

Το αποτέλεσμα ήταν να υποστηρίξουμε με τους συνεργάτες μας, έργα πληροφορικής σε όλη την Ελλάδα με απόλυτη επιτυχία τα οποία ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια ευρώ.
Τέλος, δημιουργήσαμε για τους πελάτες μας συμμαχίες με κατασκευαστικές εταιρείες, με απώτερο σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη τους σε όλες τις φάσεις του έργου, από την αρχική σύλληψη της ιδέας μέχρι την εγκαινίαση της επένδυσης.


Δράσεις Ενίσχυσης 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα