Υπηρεσίες

    Η εταιρεία “ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε” / Consultants & Engineers”, έχει δημιουργηθεί από έμπειρα στελέχη του χώρου των Συμβούλων Ανάπτυξης και Μηχανικούς Περιβαλλοντολόγους, για να συνδράμει τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε καίριους τομείς που περιλαμβάνουν πέραν όλων των σταδίων των επενδυτικών προγραμμάτων και όλες τις φάσεις των πιστοποιήσεων. Πιστοποιημένη η ίδια από το 1999 με ISO 9001 (TUV Cert No.041009616), μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση σε τομείς όπως: