ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ: Πιστοποίηση ISO 9001 / ISO 27001 για επενδυτικές μελέτες και διαχειριστικά σύστηματα

Με ISO 9001 και ISO 27001 πιστοποιηθήκε η ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. στο πεδίο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των πάσης φύσεως Διαχειριστικών Συστημάτων, Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων, Ασφάλειας και Υγιεινής στον χώρο εργασίας, Ασφάλειας των Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Οδικής Ασφάλειας, Διαχείρισης της Δωροδοκίας, καθώς και εκπόνησης πάσης φύσεως Μελετών στα πλαίσια επενδυτικών προγραμμάτων και αντίστοιχων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

Φορέας Πιστοποίησης υπήρξε η EUROCERT

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ: Πιστοποίηση ISO 9001 / ISO 27001 για επενδυτικές μελέτες και διαχειριστικά σύστηματα
Article Name
ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ: Πιστοποίηση ISO 9001 / ISO 27001 για επενδυτικές μελέτες και διαχειριστικά σύστηματα
Description
ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ: Πιστοποίηση ISO 9001 / ISO 27001 για επενδυτικές μελέτες και διαχειριστικά σύστηματα
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo