Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού επιλέγει την ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ για την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Αθήνα, 25 Μαΐου 2023

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) ανακοινώνει την επιλογή της εταιρείας ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Η επιλογή της ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ ανταποκρίνεται στην προσήλωση του ΕΟΤ στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών στον τουριστικό τομέα.

Η ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος και καταξιωμένος πάροχος λύσεων στον τομέα της διαχείρισης ποιότητας και έχει αποδείξει την επιτυχημένη υλοποίηση προγραμμάτων ISO 9001:2015 σε πολλούς κλάδους.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 θα βοηθήσει τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού να ενισχύσει τις διαδικασίες του, προσφέροντας ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει.

Αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα πιο αποτελεσματική προσφορά τουριστικών υπηρεσιών, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες και τις προσδοκίες των επισκεπτών.

Η συνεργασία με τη ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ θα εξασφαλίσει την εμπειρογνωμοσύνη και την υποστήριξη που απαιτείται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Η ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ θα συνεργαστεί στενά με τον ΕΟΤ, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και την καθοδήγηση για την επίτευξη των στόχων ποιότητας του Οργανισμού.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 αποτελεί μια σημαντική επένδυση για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και ένα βήμα προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνώρισης της χώρας μας ως προορισμού υψηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8707000

ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ
Τηλ: +30 2108258020
Email: info@niriis.gr

Σχετικά με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού:

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) είναι o κύριος φορέας προώθησης και ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα. Με στόχο την προβολή των τουριστικών προορισμών και την ενίσχυση του τουριστικού τομέα, ο ΕΟΤ προάγει την Ελλάδα ως μια ανεπανάληπτη και ποικίλη επιλογή για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τη ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ:

Η ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της διαχείρισης ποιότητας και της παροχής λύσεων σε πολλούς κλάδους της αγοράς. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο πρότυπο ISO 9001:2015, η ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ προσφέρει στις επιχειρήσεις την απαραίτητη υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;