GDPR: Καθήκοντα DPO για την Club Mykonos A.E. ανέλαβε η Νηρηΐς Α.Ε.

GDPR: Καθήκοντα DPO για την Club Mykonos A.E. ανέλαβε η Νηρηΐς Α.Ε.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ με την CLUB MYKONOS AE, για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, η ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ έχει αναλάβει τις κατωτέρω ενέργειες:

  • Να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την καταλληλόλητα και την ισχύ των υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνέχεια και την προστασία δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της εταιρείας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 679/2016.
  • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει την επιχείρηση, τα στελέχη και τους εργαζόμενους της σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από τον Κανονισμό, καθώς και για άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
  • Να συλλέγει πληροφορίες με σκοπό τον προσδιορισμό δραστηριοτήτων επεξεργασίας.
  • Να αναλύει και να ελέγχει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.
  • Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων).
  • Να παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
  • Να παρακολουθεί και να επικαιροποιεί το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Assessment) αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στην επιχείρηση, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη των απαιτούμενων μέτρων στο πλαίσιο ελέγχου των αναγνωρισμένων κινδύνων και παράλληλα να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν νέοι-δυνητικοί κίνδυνοι για τους οποίους θα συντάσσονται οι κατάλληλες προτάσεις, διορθωτικές ή και προληπτικές ενέργειες.
  • Να συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή.
  • Να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης, και να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Η Club Mykonos A.E. διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία 5* Mykonos Ammos και Mykonos Blanc καθώς και τους αντίστοιχους χώρους εστίασης.

Summary
GDPR: Καθήκοντα DPO για την Club Mykonos A.E. ανέλαβε η Νηρηΐς Α.Ε.
Article Name
GDPR: Καθήκοντα DPO για την Club Mykonos A.E. ανέλαβε η Νηρηΐς Α.Ε.
Description
GDPR: Καθήκοντα DPO για την Club Mykonos A.E. ανέλαβε η Νηρηΐς Α.Ε.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo