Η εταιρεία

Niriis S.A. Logo

Η εταιρεία “ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε.” ιδρύθηκε το 1998 από έμπειρους και απόλυτα καταρτισμένους επιστήμονες, διαφορετικών ειδικοτήτων, με αρχικό στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Πολύ σύντομα, προέκυψε η ανάγκη παροχής ενός ολοκληρωμένου πακέτου συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμασταν στους παραπάνω τομείς, το οποίο θα κάλυπτε σε ευρύτερο πεδίο τις ανάγκες τους για θέματα που άπτονται της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, της εξυγίανσης και ανάπτυξης σε οικονομικό επίπεδο, της βέλτιστης διαχείρισης πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών), κ.λ.π.

Έτσι λοιπόν, και με ιδιαίτερη εστίαση στη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων οδηγήσαμε ένα πλήθος από μικρές έως πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην επίτευξη επιχειρησιακών σκοπών όπως η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία και επιτύχαμε αυτά τα σχέδια να ενισχυθούν επιδοτούμενα από διάφορα κοινοτικά και εθνικά Επενδυτικά Προγράμματα.

Στόχος μας ήταν και παραμένει, η ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, με σκοπό την συνεχή βελτίωση τους σε οποιοδήποτε τομέα μας καλούν.

Η σχέση μας με τον πελάτη ξεκινάει από την πρώτη επαφή και συνεχίζεται ακόμη και μετά την τυπική και «κατά σύμβαση» ολοκλήρωση της συνεργασίας, ενημερώνοντας τον για οτιδήποτε καινούργιο ενδεχομένως θα τον ενδιέφερε, αλλά και παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί και το οποίο άπτεται του πεδίου δραστηριοποίησής μας.

Προσπαθούμε ώστε οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε σε έναν πελάτη να του αποφέρουν πολλαπλάσια από όσο του κοστίζουμε εμείς. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ένα μετρήσιμο ποσοστό ικανοποίησης των πελατών μας, το οποίο ξεπερνά το 98%.