ESPA SME (1)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη. Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων, παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).

 • Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι 100 εκατ. €
 • Άνω των 500 εκατ. € χαρτοφυλάκια δανείων με την τραπεζική μόχλευση

Επιλέξιμοι Δανειολήπτες

 • Νέες και υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013
 • Το μέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται στο ποσό των 1.875.000 €

Εγγυητική Κάλυψη

 • Έως 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας.
 • Μέγιστη διάρκεια της εγγύησης δανείου είναι 10 έτη.
 • Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής διάρκεια αποπληρωμής του και  υπολογίζεται από την Τράπεζα κατά την στιγμή χορήγησης του δανείου.

Είδη Δανείων

 • Νέα εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια
 • Νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με αναπτυξιακό χαρακτήρα,
  χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής

Συνεργαζόμενες τράπεζες

 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Εθνική Τράπεζα
 • Eurobank
 • Attica Bank
 • Procredit Bank

Ηλεκτρονική Υποβολή

Τα αιτήματα υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  www.ependyseis.gr. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.

Η διαχείριση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31.12.2023.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Article Name
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Description
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo
  Niriis Banner ESPA