Niriis Startup

STARTUPS: Εθνικό Μητρώο και Φορολογικά Κίνητρα σε Business Angels

STARTUPS: Εθνικό Μητρώο και Φορολογικά Κίνητρα σε Business Angels

Εκδόθηκε ο Νόμος 4712/2020 ο οποίος προβλέπει στα επιμέρους άρθρα του την δημιουργία Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων καθώς και τα φορολογικά κίνητρα για Επιχειρηματικούς Αγγέλους.

Αναλυτικά:

Άρθρο 47 – Νόμος 4712/2020 – Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

 • 1. Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων.
  Η εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά από σχετική αίτηση της επιχείρησης και θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης.
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα για τα απαιτούμενα στοιχεία του Μητρώου και την τήρησή τους, η διαδικασία εγγραφής/διαγραφής των επιχειρήσεων σε αυτό, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να εγγραφούν σε αυτό, η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 • 2. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, ως νεοφυής (startups) επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων.
  Ακολούθως, οποιεσδήποτε ρυθμίσεις στην κείμενη νομοθεσία αφορούν σε νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις, έχουν εφαρμογή μόνο επί των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο εν λόγω Μητρώο.
 • 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (A΄ 170), για τις επιχειρήσεις που αιτούνται την εγγραφή τους ή είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της παρ. 1, δύνανται να διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ. στοιχεία από άλλα μητρώα ή βάσεις δεδομένων που τηρούνται στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
  Το είδος και το πλήθος των στοιχείων που διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ., για τους σκοπούς λειτουργίας του μητρώου της παρ. 1, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία διαβίβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού.

Άρθρο 49 – Νόμος 4712/2020 – Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους

Στον ν. 4172/2013 προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:

«Άρθρο 70Α Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

 • 1. Σε περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.
 • 2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου – επενδυτή, μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
 • 3. Η εισφορά κεφαλαίου της παρ. 1 εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής καταθέσεως.
  Εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε. Για την επιβολή του προστίμου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
 • 4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου – φυσικού προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια του παρόντος σε νεοφυή επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups επιχειρήσεις), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.»

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
STARTUPS: Εθνικό Μητρώο και Φορολογικά Κίνητρα σε Business Angels
Article Name
STARTUPS: Εθνικό Μητρώο και Φορολογικά Κίνητρα σε Business Angels
Description
STARTUPS: Εθνικό Μητρώο και Φορολογικά Κίνητρα σε Business Angels: Εκδόθηκε ο Νόμος 4712/2020 ο οποίος προβλέπει στα επιμέρους άρθρα του την δημιουργία Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων καθώς και τα φορολογικά κίνητρα για Επιχειρηματικούς Αγγέλους.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo