R&D Funding

Φορολογική Απαλλαγή μέσω ΓΓΕΤ: 30% έκπτωση σε δαπάνες R&D

Φορολογική Απαλλαγή μέσω ΓΓΕΤ: Πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και έκπτωση με 30% προσαύξηση

Τι είναι η “Πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και έκπτωση, με 30% προσαύξηση”.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για το φορολογικό έτος 2016 δέχτηκε αιτήσεις για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τη χρήση 2016.

Ουσιαστικά πρόκειται για φορολογικές εκπτώσεις / φοροαπαλλαγές σε δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας.

Τι δαπάνες συμπεριλαμβάνονται:

Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να συμπεριλάβει δαπάνες υλοποιημένες στο σύνολό τους εντός της χρήσης ( 2016) και αφορούν σε :

 • Εξοπλισμό εργαστηριακής υποδομής και εγκαταστάσεων ημιβιομηχανικών δοκιμών
 • Αμοιβές προσωπικού
 • Μετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για συνεργασία με εργαστήρια, για συγκέντρωση πληροφοριών, ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με το ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις κλπ
 • Αναλώσιμα διάφορα (όπως π.χ. χημικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μιας χρήσης ή μικρού αριθμού χρήσεων)
 • Αγορά πακέτων λογισμικού
 • Δαπάνες για άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία κλπ που έχει σχέση με την εκτέλεση ερευνητικού έργου
 • Ανάθεση σε ερευνητικά εργαστήρια του δημόσιου τομέα ερευνητικού έργου (ή τμήματος αυτού) με σύμβαση

Πως επωφελείται η επιχείρηση:

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν κατά το ποσοστό αυτό,  κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη.

Παράδειγμα #1 ( Δαπάνες απόσβεσης στην Χρήση):

Η επιχείρηση προβαίνει εντός του φορολογικού έτους 2016 στην υλοποίηση δαπανών για σκοπούς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αξίας 1.000.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας χρήσης. Δηλαδή, 1.000.000 ευρώ από τα ακαθάριστα έσοδα των φορολογικού έτους 2016, και επιπλέον το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ κατά 30%, ήτοι κατά 300 χιλιάδες ευρώ.

Επομένως η επιχείρηση στο φορολογικό αυτό έτος θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον από τα καθαρά κέρδη της για το ίδιο φορολογικό έτος θα εκπέσει εξωλογιστικά το ποσό των 300.000 ευρώ.

Το φορολογικό όφελος της επιχείρησης, στην προκειμένη περίπτωση, ορίζεται ως: 29% ( συντελεστής φορολογίας) *300.000€=87.000€

Παράδειγμα #2( Δαπάνες απόσβεσης στην τριετία):

Η επιχείρηση προβαίνει εντός του φορολογικού έτους 2015 στην αγορά παγίου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για σκοπούς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αξίας 900.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί ισόποσα στα επόμενα τρία έτη. Δηλαδή, 300.000 ευρώ από τα ακαθάριστα έσοδα των φορολογικών ετών 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα και επιπλέον το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε έτος κατά 30% ήτοι κατά 90 χιλιάδες ευρώ.

Επομένως η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη 2016, 2017 και 2018 θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον από τα καθαρά κέρδη της για κάθε ένα από τα πιο πάνω φορολογικά έτη θα εκπέσει εξωλογιστικά το ποσό των 90.000 ευρώ.

Το φορολογικό όφελος της επιχείρησης, στην προκειμένη περίπτωση, ορίζεται ως: 29% ( συντελεστής φορολογίας) *270.000€=78.300€

Απαιτήσεις:

 • Συνεργασία με το υφιστάμενο τμήμα R&D ή δημιουργία σχετικού τμήματος
 • Συνεργασία με λογιστήριο ώστε να δημιουργηθεί κέντρο κόστους για τις δαπάνες έρευνας

Διαδικαστικά:

Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.

Περιορισμοί:

 • Δεν επιτρέπεται η συγχρηματοδότηση με παράλληλα άλλα προγράμματα, ως προς το επιδοτούμενο από το παρόν πρόγραμμα, μέρος της δαπάνης.
 • Τονίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για γη, κτήρια- τεχνικά έργα, μεταφορικά μέσα, επενδύσεις σε ακίνητα.  Επίσης, μη επιλέξιμες είναι δαπάνες που σχετίζονται  με ανώφελες υπερβολικές ή υπέρμετρες δαπάνες, με δαπάνες ψυχαγωγίας, με δαπάνες διαφήμισης, διανομής και προώθησης προϊόντων και εμπορικών δραστηριοτήτων, οι δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, bonus, υπερωριών και αποζημιώσεων.

 

Summary
Φορολογική Απαλλαγή μέσω ΓΓΕΤ: 30% έκπτωση σε δαπάνες R&D
Article Name
Φορολογική Απαλλαγή μέσω ΓΓΕΤ: 30% έκπτωση σε δαπάνες R&D
Description
Φορολογική Απαλλαγή μέσω ΓΓΕΤ: Πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και Έκπτωση από τα ακαθάριστα έξοδα, με 30% προσαύξηση
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo