ΕΣΠΑ Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Πως αυξάνεται η αντικειμενική βαθμολογία στο πρόγραμμα Ενίσχυσης ΕΣΠΑ για Υφιστάμενες ΜΜΕ

Πως αυξάνεται η αντικειμενική βαθμολογία στο πρόγραμμα Ενίσχυσης ΕΣΠΑ για Υφιστάμενες ΜΜΕ

Για να ενταχθεί μια επένδυση στο πρόγραμμα Ενίσχυσης ΕΣΠΑ για Υφιστάμενες ΜΜΕ πρέπει να πληρεί όσο το δυνατόν περισσότερα αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια βαθμολογίας.

Στον οδηγό που ακολουθεί θα αναλύσουμε τα αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης και τους τρόπους κάλυψης τους ώστε να πετύχουμε την μέγιστη βαθμολογία με την πιο λογική σχέση αξίας/τιμή.

 • Κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

  Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένα αντικειμενικό κριτήριο βαθμολογίας στα περισσότερα προγράμματα ενίσχυσης, είτε πρόκειται για ενισχύσεις μέσω του ΕΣΠΑ, είτε για ενισχύσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016 . Το κόστος απόκτησης περιλαμβάνει συνήθως έξοδα δικηγόρου και το κόστος του Οργανισμού. Στην Ελλάδα συνήθως γίνεται μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Το κόστος για ένα εθνικό δίπλωμα κυμαίνεται μεταξύ 500‐1000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το ετήσιο τέλος που θα καλείται να πληρώνει ο κάτοχός του για να το ανανεώνει. Από αυτό το ποσόν, στα 50 ευρώ και 150 ευρώ αντίστοιχα διαμορφώνονται τα τέλη κατάθεσης τής αίτησης και χορήγησης του διπλώματος. (Κοστολόγια / Τέλη Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας )

 1. Διεθνής Πατέντα
 2. Ευρωπαϊκή Πατέντα
 3. Εθνική Πατέντα
 4. Πατέντα υπό έκδοση
 • Οργάνωση της επιχείρησης

  Ένα από τα σημαντικά σημεία προσοχής σαν βαθμολογικό κριτήριο είναι η οργάνωση της επιχείρησης με μετρήσιμα στοιχεία και ενέργειες.

 1. Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας (ISO)
 2. Εμπορικά σήματα (Ο πλήρης οδηγός από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
 3. Τηλεφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, WiFi διαθέσιμο στο κοινό
 4. ERP, CRM, Logistics (Εδώ μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο το SAP Business One)
 5. Ηλεκτρονικές Πωλήσεις
 6. Αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας
 7. Συστήματα αυτοματοποίησης στην παραγωγή
 8. Συστήματα αυτοματοποίησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της “παραγωγικής” διαδικασίας
 9. Οργανωμένη προβολή (σε επαγγελματικούς οδηγούς, μηχανές αναζήτησης, όπως είναι το Vres, το Vrisko, και ο Χρυσός Οδηγός αλλά και εξειδικευμένα portal) 
 • Διακρίσεις/ Βραβεύσεις της Επιχείρησης σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς

  Εδώ έχουμε την δυνατότητα και με απλή συμμετοχή να πετύχουμε αρκετά υψηλή βαθμολογία.

 1. Βράβευση
 2. Απλή συμμετοχή.
 • Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου

 1. Επέκταση της επιχείρησης σε νέα/ες δραστηριότητα/ες ή νέα προϊόντα. Το ιδανικό σενάριο είναι η νέα δραστηριότητα, σε νέα αγορά με προσύμφωνα αγοράς ή προσύμφωνα συνεργασιών. 
 2. Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης.
 3. Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης/ Εξοικονόμηση Ενέργειας. Ως βελτίωση είναι και η αντικατάσταση φωτισμού με LED καθώς και η εγκατάσταση κλιματισμού με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Αντίστοιχα, η θερμομονώσεις, η ενεργειακή απόδοση και ο κεντρικός έλεγχος κατανάλωσης μπορούν να λειτουργήσουν θετικά.
 4. Λειτουργικός εκσυγχρονισμός / Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού/ Αναβάθμιση/ επέκταση κτιριακής υποδομής. Δεν πρέπει να παραλείψουμε την αναγκαιότητα τα μηχανήματα που θα αγοράσουμε να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
 5. Αναβάθμιση ποιότητας παραγόμενου προϊόντος. Και εδώ, η αναβάθμιση πρέπει να είναι μετρήσιμη.
 • Βαθμός πρωτοτυπίας επενδυτικού σχεδίου

  Στον Οδηγό Καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις του Δρ. Λιβιεράτου για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας μπορείτε να βρείτε τον ορισμό καθώς και τρόπους εισαγωγής καινοτομιών σε μια μικρή επιχείρηση.

 1. Νέο προϊόν/ υπηρεσία (πατέντα) στη διεθνή/ευρωπαϊκή Αγορά
 2. Νέο προϊόν/ υπηρεσία για την Ελληνική Αγορά
 3. Διαφοροποιημένο προϊόν/υπηρεσία
 4. Εισαγωγή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία. 
 • Ενέργειες προώθησης προϊόντος / υπηρεσίας

  Οι στοχευμένες ενέργειες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την βαθμολογία μας. Αυτές μπορεί να είναι: Προσωποποιημένα μαζικά email, Targeted audiences μέσω Facebook και Google Adwords ή μέσω γεωγραφικών προσδιορισμών.

 1. Στοχευμένες
 2. Επαρκείς
 • Απαιτήσεις Αδειοδότησης

  Όπως είναι λογικό, η ύπαρξη όλων των νομίμων αδειών για την επένδυση αποδεικνύει την καλύτερη προετοιμασία του επενδυτικού μας σχεδίου.

 1. Δεν απαιτείται καμιά άδεια/ Υπάρχουν όλες οι άδειες
 2. Απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή/και οικοδομική άδεια

Έχετε κάποια σχετική ερώτηση; Πείτε μας στα σχόλια ή στο chat.

Summary
Πως αυξάνεται η αντικειμενική βαθμολογία στο πρόγραμμα Ενίσχυσης ΕΣΠΑ για Υφιστάμενες ΜΜΕ
Article Name
Πως αυξάνεται η αντικειμενική βαθμολογία στο πρόγραμμα Ενίσχυσης ΕΣΠΑ για Υφιστάμενες ΜΜΕ
Description
Aναλύση στα αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης και τρόπους κάλυψης τους ώστε να πετύχουμε την μέγιστη βαθμολογία με λογική σχέση αξίας/τιμή στο ΕΣΠΑ ΜΜΕ.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo