ενισχυση τουριστικών επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ Τουρισμού: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΣΠΑ Τουρισμού: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις Δράσεις ΕΣΠΑ για υφιστάμενες και νέες τουριστικές μονάδες αναφέρουν ανεπίσημα οτι:

  1. Εικάζεται πολύ έντονα οτι η ολοκλήρωση αξιολόγησης και η ανάρτηση αποτελεσμάτων τη Δράσης ΕΣΠΑ Ενίσχυσης Υφιστάμενων Τουριστικών Μονάδων θα έχει γίνει μέχρι την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ήτοι, 9 Σεπτεμβρίου 2017).
  2. Σχετικά με την αναμενόμενη Δράση ΕΣΠΑ Ίδρυσης Νέων Μικρών και Μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, φημολογείται οτι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανα επενδυτικό σχέδιο θα ανέρχεται τελικά στις 400.000€, όπως είχε ανακοινωθεί παλαιότερα και θα εξαιρεί πιθανότατα τουριστικές μονάδες με λιγότερες από 15 ή 20 κλίνες λόγω αμφίβολης βιωσιμότητάς μονάδων αυτού του μεγέθους. Επίσης, θα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής και σε Υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, αν δημιουργήσουν νέα εταιρεία, για νέα ξενοδοχειακή μονάδα.
Summary
ΕΣΠΑ Τουρισμού: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Article Name
ΕΣΠΑ Τουρισμού: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Description
Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις Δράσεις ΕΣΠΑ για υφιστάμενες και νέες τουριστικές μονάδες αναφέρουν ανεπίσημα οτι: Εικάζεται πολύ έντονα οτι η ολοκλήρωση αξιολόγησης και η ανάρτηση αποτελεσμάτων τη Δράσης ΕΣΠΑ Ενίσχυσης Υφιστάμενων Τουριστικών Μονάδων θα έχει γίνει μέχρι την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ήτοι, 9 Σεπτεμβρίου 2017). Σχετικά με την αναμενόμενη Δράση ΕΣΠΑ Ίδρυσης Νέων Μικρών και Μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, φημολογείται οτι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανα επενδυτικό σχέδιο θα ανέρχεται τελικά στις 400.000€, όπως είχε ανακοινωθεί παλαιότερα και θα εξαιρεί πιθανότατα τουριστικές μονάδες με λιγότερες από 15 ή 20 κλίνες λόγω αμφίβολης βιωσιμότητάς μονάδων αυτού του μεγέθους. Επίσης, θα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής και σε Υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, αν δημιουργήσουν νέα εταιρεία, για νέα ξενοδοχειακή μονάδα.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo