ενισχυση τουριστικών επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ Τουρισμού: Προτεινόμενες Δαπάνες

ΕΣΠΑ Τουρισμού: Προτεινόμενες Δαπάνες

Ακολουθούν οι Προτεινόμενες Δαπάνες στο ΕΣΠΑ Τουρισμού:

Σκοπός του άρθρου είναι δώσει Προτεινόμενες Δαπάνες στο ΕΣΠΑ Τουρισμού ώστε όλοι οι επενδυτές να έχουν μια βασική κατεύθυνση για τις πιθανές επενδύσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν.

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Κτιριακά Μηχ/κός Εξοπλισμός Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός (Επίπλωση Διακόσμηση,κλπ) Μεταφορικά Μέσα Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου ΄Εργα Υποδομής
Δαπάνες Μελετών και Αμοιβές Συμβούλων
Εκσκαφές-Επιχώσεις Κεντρική θέρμανση Επίπλωση δωματίου εστιατορίου bar Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού Περίφραξη Σύνδεση με ΔΕΗ Μόνο για ΜΜΕ
Καθαιρέσεις-Αποξηλώσεις Κλιματισμός Υποδομής lobby σαλονιών κλπ. Μεταφορικά μέσα υλικών Φυτεύσεις, Αρδεύσεις Σύνδεση με ΟΤΕ
(δαπάνες αρθρου 3§3γ /
Σκυροδέματα Εγκ/ση φυσικού αερίου
Εξοπλισμός μαγειρίου εστιατορίου bar κλπ.
Γήπεδα αθλοπεδιών Σύνδεση με Υδρευση Ν.3299/2004)
Τοιχοποιίες Ανελκυστήρες
Πλυντήριο στεγνωτήριο σιδερωτήριο
Υπαθρ. Χώροι Στάθμευσης Γεωτρήσεις
Επιχρίσματα Ηλιακοί συλλέκτες
Φωτιστικά διακοσμήσεις δωματίου και κοινοχρήστων χώρων
Παιδικές χαρές
Επενδύσεις τοίχων Τηλεφ. Κέντρο συσκευές
Λευκά είδη κλιματισμός
Διαμορφώσεις
Επιστρώσεις δαπέδων Εγκ/ση μουσικής
Αναλημματικοί τοίχοι
Κουφώματα κλειδαριές-πόμολα Πυρασφάλεια
Χωματουργικά δρόμων-πεζοδρομων
Ερμάρια
Η. Μ. Κολυμβ. Δεξαμενών
Φωτισμός π.χ.
Μονώσεις-στεγανώσεις ΗΜ Βιολογικού
Ηλεκτρ. Εγκ/ση Περιβ. Χώρου
Μαρμαρικά
Αντικεραυνική προστασία
Υδραυλ. Εγκ/ση Περιβ. Χώρου
Κλίμακες
Ψυκτικοί θάλαμοι
Αποχέτευση ομβρίων Περιβ. Χώρου
Υαλοπίνακες
Ψυγεία απορριμάτων
Ψευδοροφές
Ηλεκτρονικές κλειδαριές
Επικαλύψεις-επικεραμώσεις Συστήματα BMS
Στηθαία-Κιγκλιδώματα Συστήματα Η/Υ
Χρωματισμοί
Ηλεκτροπαραγωγο ζεύγος (H/Z)
Είδη υγιεινής Υποσταθμός
Υδραυλικές εγκ/σεις Υδρευση – αποχέτευση
Ηλεκτρικές εγκ/σεις
Οικοδομιά βιολογικού
Οικοδομικά κολυμβ. δεξαμενής
Ικριώματα-Μεταλλικά πλέγματα επιχρισμάτων για πυροπροστασία
Εκδοση Οικοδ. Αδειών
Μελέτες μηχανικών, μηχανολόγων, γεωτεχνικών.
Summary
ΕΣΠΑ Τουρισμού: Προτεινόμενες Δαπάνες
Article Name
ΕΣΠΑ Τουρισμού: Προτεινόμενες Δαπάνες
Description
Προτεινόμενες Δαπάνες στο ΕΣΠΑ Τουρισμού ώστε όλοι οι επενδυτές να έχουν μια βασική κατεύθυνση για τις πιθανές επενδύσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo