ΕΣΠΑ 2016: Αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού για Υφιστάμενες

ΕΣΠΑ 2016: Αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού στο πρόγραμμα για Υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις

Την αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2016 για Υφιστάμενες επιχειρήσεις «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε την αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- μέσω της τρίτης (3η ) τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ανέρχεται σε 130.000.000 € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος 2016 και 2ος κύκλος 2o εξάμηνο 2016).

Η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 110.000.000€

Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά σχετικά με τους τρόπους πληρωμής δαπανών ως ακολούθως,

Υπενθυμίζουμε την παράταση του ΕΣΠΑ για Υφιστάμενες μέχρι 9/6/2016 και οτι σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση, θα είναι εφικτή η λήψη προκαταβολής χωρίς εγγυητική από το ΕΣΠΑ.

Summary
ΕΣΠΑ 2016: Αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού για Υφιστάμενες MME
Article Name
ΕΣΠΑ 2016: Αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού για Υφιστάμενες MME
Description
ΕΣΠΑ 2016: Αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού για Υφιστάμενες MME «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» στα 110.000.000 €
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo

Comments are closed.