Παράταση Υποβολής ΕΣΠΑ

Δεύτερη παράταση ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων για 1 μήνα

Δεύτερη παράταση ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων: Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για 1 μήνα

Δεύτερη παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Την δεύτερη παράταση στα ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το υπουργείο ανακοίνωσε την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» (ή αλλιώς ΕΣΠΑ Τουρισμού) και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (ή αλλιώς ΕΣΠΑ Υφιστάμενων) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:

ΕΣΠΑ Τουρισμού:

• Για τη δράση ΕΣΠΑ Τουρισμού «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», παράταση μέχρι 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016.

ΕΣΠΑ Υφιστάμενων:

• Για τη δράση ΕΣΠΑ για Υφιστάμενες «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», παράταση μέχρι 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.

Χωρίς υποχρέωση εγγυητικής για την προκαταβολή:

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

Αυξημένος Προϋπολογισμός για τις Δράσεις ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων

Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους.

Σύμφωνα με την δήλωση: Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο σε πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και από μεμονωμένους επενδυτές, παρέχει με αυτή την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για την άρτια προετοιμασία των επενδυτικών τους σχεδίων και την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που καθίστανται πλέον διαθέσιμα.

Μπορείτε να διαβάσετε την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με την Δεύτερη παράταση ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων για 1 μήνα εδώ

Summary
Δεύτερη παράταση ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων για 1 μήνα
Article Name
Δεύτερη παράταση ΕΣΠΑ Τουρισμού / Υφιστάμενων για 1 μήνα
Description
Παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» μέχρι 4 Ιουλίου 2016 και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» μέχρι 8 Ιουλίου 2016
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo