ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εκπαίδευση: Επιδότηση 50% με νέο ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο -Εκπαίδευση: Επιδότηση 50% με νέο ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις

Στις αρχές Δεκεμβρίου το νέο ΕΣΠΑ για Επιδότηση σε υφιστάμενα Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο – Εκπαίδευση:

ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο – Εκπαίδευση : Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του νέου ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο – Εκπαίδευση για υφιστάμενες επιχειρήσεις ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση».

ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο – Εκπαίδευση: Τι είναι

Πρακτικά, το ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εκπαίδευση αφορά μικροπιστώσεις (από 10.000) ως 100-150 χιλ. ευρώ αναλόγως τις ανάγκες του εκάστοτε business plan και η επιδότηση ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο – Εκπαίδευση: Ποιούς αφορά

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο – Εκπαίδευση αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο – Εκπαίδευση: Επιλέξιμες Παρεμβάσεις / Δαπάνες

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις της Δράσης ΕΣΠΑ, δηλαδή το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που επιδοτηθούν, θα πρέπει να σχετίζονται με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της

 • α) κατανάλωσης ενέργειας,
 • β) χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • γ) υγιεινής και ασφάλειας και της
 • δ) τυποποίησης – πιστοποίησης.

ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο – Εκπαίδευση: Ποιός έχει δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα, έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • ii. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 • iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
 • ” Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 2 ΕΜΕ
 • ” Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 4 ΕΜΕ
 • ” Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

ΕΣΠΑ Καφέ – Εστιατόρια – Εμπόριο – Εκπαίδευση: Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • – Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • – Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 • – Πιστοποίηση
 • – Τεχνικές μελέτες
 • – Κατάρτιση προσωπικού
 • – Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • – Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Πηγή: Dikaiologitika.gr

 

Summary
ΕΣΠΑ Καφέ - Εστιατόρια - Εκπαίδευση: Επιδότηση 50% με νέο ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
Article Name
ΕΣΠΑ Καφέ - Εστιατόρια - Εκπαίδευση: Επιδότηση 50% με νέο ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
Description
ΕΣΠΑ Καφέ - Εστιατόρια - Εμπόριο -Εκπαίδευση: Επιδότηση 50% με νέο ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις ξεκινάει αρχές Δεκεμβρίου. Επιδοτεί κτίρια, εξοπλισμό, πιστοποίηση, μελέτες, προσωπικό
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo