ESPA RND

Συμψηφισμός Clawback με R&D δαπάνες για Φαρμακευτικές

«Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής – Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2019», στην οποία αναφέρεται ο συμψηφισμός της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και με δαπάνες που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.

Δικαιούχοι:

Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ή ο τοπικός του αντιπρόσωπος στην Ελλάδα εφόσον ορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας, και εν γένει κάθε φαρμακευτική επιχείρηση που υποχρεούται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Προϋποθέσεις:

  • α) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
  • β) ρύθμιση της καταβολής των οφειλόμενων ποσών clawback & rebate των προηγούμενων ετών και
  • γ) εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών rebate από το 2020 και εντεύθεν

Επιλέξιμες δαπάνες:

Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης:

α) δαπάνες αγοράς, κατασκευής, επέκτασης κ.α. κτιρίων αποκλειστικά για δραστηριότητες Ε&Α

β) δαπάνες αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων εργαστηρίων, αλλά και τυχόν κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του

γ) δαπάνες αγοράς άυλων στοιχείων

δ) αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου Ε&Α κατά το διάστημα υλοποίησης αυτού, με τις δαπάνες του τεχνικού προσωπικού να μην υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας της ερευνητικής ομάδας του έργου και τις δαπάνες του υφισταμένου προσωπικού που απασχολείται σε έργο Ε&Α πριν την 01/01/2019 να μην υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας της ερευνητικής ομάδας του έργου

ε) δαπάνες κατηγοριών αναλώσιμων που αφορούν την Ε&Α

στ) συμβάσεις εξωτερικών συνεργατών ή φορέων (δαπάνες υπεργολαβίας) που δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν το 70% του προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου από το οποίο όμως όριο (70%) εξαιρούνται οι δαπάνες όταν καταβάλλονται σε ΝΠΔΔ

ζ) δαπάνες κλινικών δοκιμών, μελέτες βιοϊσοδυναμίας/ βιοδιαθεσιμότητας

Δαπάνες Επενδυτικών Σχεδίων:

  • ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
  • δαπάνες κτιρίων έως 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου
  • αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανημάτων
  • ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
  • άυλα στοιχεία ενεργητικού που όμως δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου

Τεκμηρίωση επιλέξιμων δαπανών:

Η τεκμηρίωση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται με βάση εξοφλημένα τιμολόγια, λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας και μισθοδοσίες. Οι δαπάνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να υπογραφεί εντός του έτους 2019 (ήτοι από 01/01/2019).

Γίνονται αποδεκτές προκαταβολές (με υλοποίηση της αγοράς ή του έργου εντός 18 μηνών), δόσεις και αποπληρωμές των δαπανών (παραγγελία ή έναρξη του έργου εντός του 2019) τόσο για έργα Ε&Α όσο και για Επενδυτικά Σχέδια.

Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2019:

Για το έτος 2019 το συνολικό ποσό των δαπανών που θα συμψηφιστεί εντός του 2020 με το clawback είναι 50 εκ. ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε ποσοστό 50% στην Ομάδα 1 των δαπανών έργων Ε&Α και σε ποσοστό 50% στην Ομάδα 2 των δαπανών Επενδυτικών Σχεδίων.

Εάν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υποβάλλονται από τους δικαιούχους για συμψηφισμό υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό ανά Ομάδα κατηγοριών δαπανών (δηλαδή τα 25 εκ. ευρώ για την κάθε Ομάδα) τότε το ποσό που θα συμψηφίζεται ανά δικαιούχο και Ομάδα θα είναι ίσο με ποσοστό επί του υποβληθέντος ποσού. Αυτό το ποσοστό συμψηφισμού ανά Ομάδα θα προκύπτει ως το πηλίκο του προϋπολογισθέντος ποσού προς συμψηφισμό (δηλαδή 25 εκ. ευρώ) προς το συνολικό ποσό των υποβαλλόμενων επιλέξιμων δαπανών από όλους τους δικαιούχους. Δίνεται παρακάτω σχετικό παράδειγμα:

Προϋπολογισθέν ποσό προς συμψηφισμό Ομάδας Ε&Α: 25 εκ. ευρώΣύνολο επιλέξιμων δαπανών όλων των δικαιούχων στην Ομάδα Ε&Α: 40 εκ. ευρώ Ποσό συμψηφισμού επιλέξιμων δαπανών ανά δικαιούχο στην Ομάδα Ε&Α: 25 εκ.ευρώ/40 εκ.ευρώ= 0,625

Οι δαπάνες που θα περικόπτονται θα μπορούν να υποβάλλονται από τον δικαιούχο για χρηματοδότηση από οποιονδήποτε άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα. Προβλέπεται επίσης η μεταφορά ποσού από τη μια κατηγορία δαπανών στην άλλη στην περίπτωση που δεν απορροφηθεί όλο το ποσό.

Διαδικασίες Πιστοποίησης:

Η πιστοποίηση των δαπανών γίνεται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και για την επαλήθευση των δαπανών απαιτείται κατάθεση, από τον Δικαιούχο, φακέλου τεκμηρίωσης του φυσικού αντικειμένου, των δικαιολογητικών και των δαπανών Ε&Α και των Επενδυτικών Σχεδίων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Έργων Ε&Α και των Επενδυτικών Σχεδίων γίνεται από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Δαπανών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που θα συγκροτηθούν με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, και οι οποίες επιτροπές θα υποβάλλουν έκθεση πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου Ε&Α και του Επενδυτικού Σχεδίου προς έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Μετά την έγκριση ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις, οι οποίες αποστέλλονται στους δικαιούχους και κοινοποιούνται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, το ΥΥ και τον ΕΟΠΥΥ. Με την παραλαβή του εντύπου επιβολής clawback από τον ΕΟΠΥΥ ή και το ΥΥ, οι δικαιούχοι εντός 10 ημερών καταθέτουν την βεβαίωση της ΓΓΕΤ στον ΕΟΠΥΥ ή και στην Οικονομική Διεύθυνση του ΥΥ ανάλογα με το είδος του clawback που πρόκειται να συμψηφίσουν.

Προθεσμίες:

Τα αιτήματα υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού έτους και εντός του πρώτου τετραμήνου του επόμενου έτους.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
Συμψηφισμός Clawback με R&D δαπάνες για Φαρμακευτικές
Article Name
Συμψηφισμός Clawback με R&D δαπάνες για Φαρμακευτικές
Description
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo
  Niriis Banner ESPA