Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Διαφορές και αλλαγές

Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Διαφορές και αλλαγές

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2016 προβλέπεται να έχει μεγάλες διαφορές και αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους

[alert_box style=”message” close=”no”]Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Διαβάστε εδώ το τελικό κείμενο[/alert_box]

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2016 όπως ισχύει (Αναπτυξιακός Νόμος 2016 κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή) περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς:

Διαφορές / Αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016

 1. Θέτει πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο για να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις. Συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανισότητας στην χώρα.
 2. Προβλέπει Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης:
  1. με βάση τις επιδόσεις εξωστρέφεια, καινοτομία, συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, ενισχύει κατά προτεραιότητα 2 κλάδους (ΤΠΕ – Αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα), υψηλή προστιθέμενη αξία
  2. με βάση την περιοχή Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Μείωση πληθυσμού, νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες περιοχές), Βιομηχανικές Περιοχές/ Ζώνες Καινοτομίας και περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.
 3. Χρησιμοποιεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Funds), δάνεια και κεφαλαιακές συμμετοχές.
 4. Ενίσχυση πρωτίστως με φοροαπαλλαγές (45% συνόλου ενισχύσεων), καθώς μέσω αυτών ενισχύεται πλέον και κυρίως η απόδοση και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, η ύπαρξη δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος (95% ήταν επιχορηγήσεις).
 5. Προκειμένου οι ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής (100%) να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ.
 6. Απλοποίηση των διαδικασιών: Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, στόχος του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών και ταυτόχρονη εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
 7. Διαδικασίες αξιολόγησης της νομοθεσίας. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια (On going) όσο και εκ των υστέρων (ex post evaluation) που θα επιτρέψουν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και να μην παρουσιαστούν ξανά παρόμοια προβλήματα με αυτά του παρελθόντος.
 8. Έμφαση στην μείωση περιφερειακών ανισοτήτων (ζήτημα που έχει βγει από την πολιτική ατζέντα τα τελευταία χρόνια) και κυρίως την υποβοήθηση της αντιμετώπισης του ανταγωνισμού από γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους.
 9. Ενθάρρυνση επενδύσεων και από το εξωτερικό για αυτό μαζί κατατέθηκαν και τροπολογίες δυο νόμων: α) για ενδοομιλικές υπηρεσίες, και για β) επενδύσεις από μετανάστες για να πάρουν άδεια παραμονής. Σε επόμενη φάση, άμεσα, θα υπάρξουν αλλαγές του νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (fast track).
 10. Διαφορετική διαδικασία σχεδιασμού και σύνταξης του νόμου: ήτοι, ουσιαστική διαβούλευση με φορείς των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, ειδικούς επιστήμονες κλπ.

(Με πληροφορίες από την Huffington Post και το Υπουργείο Οικονομίας κ Ανάπτυξης)

Summary
Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Διαφορές και αλλαγές
Article Name
Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Διαφορές και αλλαγές
Description
Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2016 και οι διαφορές και αλλαγές που έχει σε σχέση με τους προηγούμενους
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo