Agriculture and food

Αναπτυξιακός 2017: Τι προβλέπει για Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις

Αναπτυξιακός 2017: Τι προβλέπει για Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις

Ο Αναπτυξιακός 2017 θα είναι εν ενεργεία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Βασίζεται στον Αναπτυξιακό 2016 και προβλέπει και ενισχύσεις σχετικά με Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, στο  ΦΕΚ 27 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4122 (314 downloads)   γίνεται καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το Άρθρο 3 του σχετικού ΦΕΚ:

Αναπτυξιακός Νόμος 2017 Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις: ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • 1. Με το επενδυτικό σχέδιο […στον τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων…] επιδιώκεται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους στόχους:

  • α. η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής,
  • β. η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επένδυση υπερβαίνει τα ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • γ. η δημιουργία και βελτίωση υποδομής που συνδέεται με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας.
 • 2. Επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι:

  • α. εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του ν. 4399/ 2016, εκτός από τις οριζόμενες στο εδάφιο β της παραγράφου 3, στο εδάφιο ε της παραγράφου 3 με εξαίρεση τις δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις οριζόμενες στην παράγραφο 5 και τις δαπάνες που αφορούν την αγορά τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμέ- νων τεχνικών γνώσεων του εδαφίου α της παραγράφου 4 καθώς και τις δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων του εδαφίου β της παραγράφου 4, αυτού, και,
  • β. εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ν. 4399/2016.
 • 3. Μέρος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (ιδιοκατανάλωση), υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας από τη συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση. Όταν η επένδυση γίνεται για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας εξυπηρετούν μόνο τις ενεργειακές ανάγκες της συγκεκριμένης γεωργικής εκμετάλλευσης και η παραγωγική τους ικανότητα δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ύψος της συνδυασμένης μέσης ετήσιας κατανάλωσης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στη γεωργική εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένου και του γεωργικού νοικοκυριού. Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρείται το ετήσιο όριο ιδιοκατανάλωσης. Όταν η επένδυση παραγωγής ενέργειας πραγματοποιείται από περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες για ενέργεια, η μέση ετήσια κατανάλωση είναι σωρευτική με το ποσό που ισοδυναμεί με τη μέση ετήσια κατανάλωση όλων των εν λόγω γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνουν ή παράγουν ενέργεια πρέπει να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση, εφόσον υπάρχουν τέτοια πρότυπα. Δεν είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Όταν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, η παραγωγική ικανότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μέση ετήσια κατανάλωση καυσίμων μεταφορών στη γεωργική εκμετάλλευση και τα παραγόμενα βιοκαύσιμα δεν πρέπει να πωλούνται στην αγορά.
 • 4. Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να ενισχυθούν βάσει καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2016 δαπάνες για:

  • α. την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης και μονοετών φυτών,
  • β. τη φύτευση μονοετών φυτών,
  • γ. εργασίες αποστράγγισης,
  • δ. την αγορά ζώων,
  • ε. επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύο- ντα ενωσιακά πρότυπα.
 • 5. Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, μπορούν να ενισχυθούν βάσει καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2016 δαπάνες  επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης, μόνο εφόσον η επένδυση αυτή επιφέρει μείωση της προηγούμενης κατανάλωσης ύδατος τουλάχιστον κατά 25%, και η μέτρηση κατανάλωσης ύδατος στο επίπεδο της ενισχυόμενης επένδυσης έχει τεθεί ή πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου.
 • 6. Σε καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4399/2016, δύναται να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής, στους ακόλουθους τομείς, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:
  • Α. στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκλη- ρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμο- κήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),
  • Β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012). Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:
   • αα) Βοοτροφικές μονάδες.
   • ββ) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
   • γγ) Χοιροτροφικές μονάδες.
   • δδ) Μονάδες μονόπλων.
   • εε) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
   • στ) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών δια- τάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).
   • ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
   • ηη) Σηροτροφικές μονάδες.
   • θθ) Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
   • ιι) Μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.
   • κκ) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:
    • αα) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής,
    • ββ) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκα- μήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα,
    • γγ) συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθο- καμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων,
    • δδ) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.
 • Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτό- πουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%.

 

ΝΕΟΣ Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων από 01/01/2017 (925 downloads)

 

ΦΕΚ 27 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4122 (314 downloads)

 

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 (756 downloads)

 

Summary
Αναπτυξιακός 2017: Τι προβλέπει για Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις
Article Name
Αναπτυξιακός 2017: Τι προβλέπει για Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις
Description
Αναπτυξιακός 2017: Τι προβλέπει για Αγροτικές και Γεωργικές Επενδύσεις Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. 
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo