Αναπτυξιακός Νόμος: Οι 2 προκηρύξεις

Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ¨Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων¨ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Πέμπτη 21 Μαΐου 2020.

Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020  

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/2hprokirixi_MPM_210520.pdf

Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Πέμπτη 21 Μαΐου 2020.

Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. 

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/4h_prokirixi_ge_210520.pdf

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
Αναπτυξιακός Νόμος: Οι 2 προκηρύξεις
Article Name
Αναπτυξιακός Νόμος: Οι 2 προκηρύξεις
Description
Αναπτυξιακός Νόμος: Οι 2 προκηρύξεις
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo