Αναπτυξιακός Νόμος: 870.000€ στην ανακύκλωση για την ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

Αναπτυξιακός Νόμος: 870.000€ στην ανακύκλωση για την ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία:

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ανήκει στον Τομέα Ανακύκλωσης της ΣΙΔΕΝΟΡ και δραστηριοποιείται από το 2001 στην διαχείριση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρία επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα παραπροϊόντων χαλυβουργείων και βιομηχανιών κατεργασίας μετάλλων, ανακυκλώνοντας ετησίως πάνω από 450.000 τόνους.

H ΑΕΙΦΟΡΟΣ σήμερα απασχολεί 70 άτομα και λειτουργεί 3 εργοστάσια ανακύκλωσης σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ενώ έχει εισέλθει και στον κλάδο των πυρίμαχων βιομηχανικών ορυκτών με χρήση στη χαλυβουργία αποκτώντας την εταιρία ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ.

Βασικά  προϊόντα  της εταιρίας είναι:

• Σκληρά αδρανή (αντιολισθηρά αδρανή) για την κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην οδοποιία και ταπήτων αεροδιαδρόμων, πιστοποιημένα κατά CE13043

• Άμμος (χωρίς παιπάλη) για βιομηχανικά δάπεδα, προϊόντα τσιμέντου (κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου), βιολογικούς καθαρισμούς, αμμοβολή

• Λεπτόκοκκη άμμος χαμηλού ειδικού βάρους και αμμοχάλικα, πιστοποιημένα κατά CE13242

• Ασβεστούχος κονία για χρήση στην κατασκευή δομικών στοιχείων, στην επεξεργασία και σταθεροποίηση αποβλήτων και στην αποκατάσταση εδαφών

• Σιδηρούχος σκωρία για εργοστάσια τσιμέντων και άλλες χρήσεις

• Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.) από την ανακύκλωση αυτοκινήτων και οικιακών συσκευών

• Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

• Εναλλακτικές πρώτες ύλες για τη τσιμεντοβιομηχανία και άλλες βιομηχανίες

• Εναλλακτικά καύσιμα από ανακύκλωση υπολειμμάτων άλεσης σκραπ (fluff)

Επίσης, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ διαθέτει άδεια συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε πανελλαδική κλίμακα και δύναται να αναλάβει συνολικά τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από την αναγνώριση, τη συσκευασία και τη σήμανση, μέχρι τη μεταφορά και την εξαγωγή τους σε αδειοδοτημένες μονάδας προς τελική διάθεση.

Αφετέρου και σε ότι αφορά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, μέσω της δραστηριότητας της ΑΕΙΦΟΡΟΣ πάνω από το 95% των στερεών αποβλήτων της χαλυβουργίας ανακυκλώνεται με απολύτως ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές ΒΔΤ).

Η επένδυση:

Η επένδυση υλοποιείται στην Θεσσαλία, συγκεκριμένα στον Αλμυρό Μαγνησίας,
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ προτίθεται να προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία γραμμής μηχανικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που προκύπτουν κυρίως από μεταλλουργικές βιομηχανίες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας σκραπ σιδήρου προς

  • παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου,
  • παραγωγή δευτερογενούς πρώτης ύλης για την τσιμεντοβιομηχανία και
  • παραγωγή συμπιεσμένου ανακτώμενου σκραπ μη σιδηρούχων μετάλλων.

ΚΑΔ επένδυσης : 38.32.2 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών

Η εγκεκριμένη επένδυση είναι ύψους 871.600,00 και σύμβουλος του έργου είναι η ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε.

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.: Αφαίρεση ελαστικών κατά τη διαδικασία απορρύπανσης Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Παραγωγή Σιδήρου

 

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;