WIND TURBINES AND LOGO

200.000€ για “πράσινες” επενδύσεις

Πως θα αξιοποιήσετε την προσαυξημένη έκπτωση δαπανών που αφορούν πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση 

Σκοπός – Τι είναι:

Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών που αφορούν πράσινη οικονομία,ενέργεια και ψηφιοποίηση για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Δικαιούχοι:

Οι δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης πράσινων δαπανών είναι οι παρακάτω: 

 1. φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και
 2. νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία,την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης

Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: 

 • α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων,
 • β) της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου
  • i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, 
  • ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και 
 • γ) της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας. 

Ύψος ενίσχυσης: 

 • Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συνυπολογιζομένων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ήτοι το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών.
  • Σε περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και επιπλέον η ενίσχυση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών
  • Εφόσον η δικαιούχος επιχείρηση ασκεί επιπλέον δραστηριότητες που είτε δεν είναι επιλέξιμες για χορήγηση ενίσχυσης βάσει της παρούσας είτε σε τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis, θα πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι δεν ενισχύεται μη επιλέξιμη δραστηριότητα είτε ότι τηρείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο για κάθε δραστηριότητα, αντιστοίχως. 
  • Απαγορεύεται ρητά η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 

Πιθανές δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση με σχετικούς ΚΑΔ

 • 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους
 • 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
 • 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών
 • 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων
 • 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
 • 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
 • 39001300 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
 • 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
 • 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
 • 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
 • 39002300 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)
 • 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
 • 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
 • 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
 • 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
 • 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
 • 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
 • 72194002 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
 • 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
 • 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
 • 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
 • 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
 • 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
 • 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
 • 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
 • 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

Η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, ενεργείται ταυτόχρονα με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary