198 Εκατ ανακοίνωσε το ΥπΑν

198.000.000€ για χρηματοδότησεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης

198.000.000€ για χρηματοδότησεις ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης

Νέα προγράμματα χρηματοδότησης ύψους 198.000.000€ ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης

Τις νέες δράσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων, ύψους 198.000.000€ ανακοίνωσε σε πρόσφατη εκδήλωση ο υφυπουργός Ανάπτυξης κος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Οι δράσεις που αφορούν Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και Ανθρώπινο Δυναμικό έχουν συνολικό προϋπολογισμό 125 εκατ. ευρώ ενώ οι δράσεις με έμφαση στην Έρευνα και την Καινοτομία έχουν προϋπολογισμό 73 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των δράσεων είναι στο πλαίσιο του εμπροσθοβαρούς σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και θέληση του υπουργείου είναι η ενεργοποίηση τους ακόμα και κατά την διάρκεια της εβδομάδας 17-21 Νοεμβρίου 2014.

Συγκεκριμένα εξαγγέλθηκαν:

  • Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα με π/υ δράσης 50 εκ. ευρώ

Η δράση θα έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως σε τομείς ποιοτικού εκσυγχρονισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια. Το σκεπτικό είναι να ενισχυθούν επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να διεισδύσουν σε νέες αγορές. Το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης μπορεί να ξεκινάει από 20.000€ και να φτάνει τις 200.000€. Αντίστοιχο πρόγραμμα έχει εκδοθεί σε δύο κύκλους στο παρελθόν με εξαιρετική επιτυχία υπό την ονομασία “Εξωστρέφεια“. Έχουμε κάνει αναφορά στο εν λόγω πρόγραμμα σε σχετικό άρθρο: “100% χρηματοδότηση για Startup”

  • Ανθρώπινο Δυναμικό με π/υ δράσης 75 εκ. ευρώ

Η κατηγορία “Ανθρώπινο Δυναμικό” χωρίζεται σε δύο υπο-δράσεις:

  • Δράση 1: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και απασχόλησης με π/υ 50εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με κάλυψη 100% της επένδυσης. Οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, αμοιβή συμβούλου και πρόσληψη προσωπικού για ένα με ενάμιση χρόνο. Ο π/υ του επενδυτικού σχεδίου κάθε επιχείρησης μπορεί να ανέλθει στις 40.000 ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι -κατά την άποψη μας- ιδανικό για νεοφυείς επιχειρήσεις και το έχουμε καλύψει εκτενώς σε σχετικό άρθρο: “100% χρηματοδότηση για Startup”

  • Δράση 2: Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό με π/υ δράσης 25 εκατ. ευρώ

Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων με κατάρτιση/συμβουλευτική από επιμελητήρια/κλαδικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους.

  • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία με π/υ 73 εκατ. ευρώ

Οι δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας πρόκειται να είναι τέσσερις

  • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)

Η δράση ακολουθεί τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις ΠΑΒΕΤ των τελευταίων ετών οι οποίες είχαν σημειώσει εξαιρετική επιτυχία.  Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους με ανοιχτή την προκήρυξη για 6 μήνες και αξιολόγηση ανα τρίμηνο. Διαφορά με τις προηγούμενες είναι η πιθανότητα εμπλουτισμού του μητρώου αξιολογητών με ιδιώτες. Οι τομείς με μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η υγεία και τα νέα φάρμακα, η αγροδιατροφή, το Περιβάλλον και η Ενέργεια.

  • Βιομηχανική (πιλοτική) Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 6 εκατ. €) αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (εθνικά καθώς και προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Κοινότητας) μέσω συμπράξεων Ερευνητικών Κέντρων με επιχειρήσεις (δικαιούχοι: Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις).

  • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους. Ωφελούμενοι / δικαιούχοι: Νέοι επιστήμονες ή ομάδες αυτών, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

  • Δράση 4: Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων Αγρο-βιοδιατροφικού Κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών.

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 30 εκατ. €) θα έχει ως δυνητικούς ωφελούμενους: επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου της αγροδιατροφής (παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση και διάθεση προϊόντων αγρο-διατροφής).

Για να μάθετε περισσότερα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα
Παρακαλώ ενημερώστε με για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης