Νέα Κριτήρια Κατάταξης Τουριστικών Μοναδων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

[alert_box style=”info” close=”no”]Δοκιμάστε την εφαρμογή αυτοαξιολόγησης εδώ[/alert_box]

[alert_box style=”message” close=”no”]Τι προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Διαβάστε εδώ το τελικό κείμενο[/alert_box]

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά:

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων

Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά για την λειτουργία των Τουριστικών καταλυμάτων αναφέρεται στα ακόλουθα φΕΚ:

ΦΕΚ 2840/Β/22/10/2014 (2850 downloads)

«Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ). »

ΦΕΚ B 10 - 09.01.2015 (2702 downloads)

«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.»

ΦΕΚ B 14 - 12.01.2015 (1981 downloads)

«Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.»

Σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά για την λειτουργία των Τουριστικών καταλυμάτων:

  1. απαιτείται η ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης για όσα λήγει η πενταετία και στο σύνολό τους το αργότερο έως 31/12/2017
  2. κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του
  3. αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
  4. τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από Φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων, που ορίζει η σχετική νομοθεσία αναφορικά με

  •        τα κτιριακά,
  •        τον εξοπλισμό,
  •        τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με
  •        μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων, τα οποία αυξάνουν την βαθμολογία κάθε καταλύματος.

Το άθροισμα έχει ως αποτέλεσμα και την τοποθέτηση του καταλύματος στην ανάλογη κατηγορία.

Επί παραδείγματι, εγκατάσταση-εφαρμογή-λειτουργία και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001) πριμοδοτούν την συνολική βαθμολογία με 100-200 μόρια αναλόγως του Συστήματος.

Κατά αυτόν τον τρόπο τα Τουριστικά Καταλύματα μέσα από «έξυπνες» και απλές ενέργειες μπορούν να αυξήσουν την μοριοδότησή τους, μεταβαίνοντας σε ανώτερη κατηγορία – κατάταξη, τόσο σε ότι αφορά τα κλειδιά (για ενοικιαζόμενα δωμάτια) όσο και για τα αστέρια (για Ξενοδοχεία).

Περισσότερα:

Μπορείτε να δείτε τα Τυπικά Δικαιολογητικά για Υπο Ίδρυση Τουριστικές Επιχειρήσεις εδώ:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για Υπο-Ίδρυση Τουριστικές ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (4345 downloads)

Εδώ μπορείτε να δείτε Προτεινόμενες Δαπάνες στο ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων Δαπάνες ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων ανα Κατηγορία (1390 downloads)

Οδηγό Αδειοδότησης για Τουριστικές Επιχειρήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για την Κατάταξη / Αστεροποίηση μπορείτε να βρείτε εδώ με τα νέα δεδομένα σχετικά με κάθε είδος μονάδας 

Οδηγό για Τουριστικές Επενδύσεις μπορείτε να βρείτε εδώ

Δοκιμάστε την εφαρμογή αυτο-αξιολόγησης που έχουμε δημιουργήσει χωρίς χρέωση: [button text=”Αξιολογήστε το ξενοδοχείο σας ΔΩΡΕΑΝ!” link=”/hotelcriteria” style=”default” size=”normal” target=”_blank” display=”inline” icon=”pencil”]