Επένδυση 4.000.000€ για την Εθνική Τράπεζα σε νέες τεχνολογίες

Επένδυση 4.000.000€ για την Εθνική Τράπεζα σε νέες τεχνολογίες

Με επένδυση 4.000.000€ σε νέες τεχνολογίες η Εθνική Τράπεζα ενδυναμώνει την online παρουσία της.

Εγκρίθηκε η επένδυση συνολικού ύψους 3.962.518,40€ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο της Δράσης ICT4Growth.

Η Εθνική Τράπεζα αξιολόγησε τρόπους με τους οποίους θα ενισχύσει την παρουσία της στον ηλεκτρονικό τραπεζικό χώρο. Με γνώμονα τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της επικοινωνίας και του διαδικτύου, τις μοντέρνες τάσεις που επικρατούν ή φαίνεται πως έχουν μεγάλη δυναμική, τα πολλαπλά form factors και devices και την απαίτηση για νέους τρόπους διάδρασης με τα ηλεκτρονικά κανάλια, η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα νέο ηλεκτρονικό προφίλ προς τους πελάτες της ξεκινώντας με την αξιολόγηση λύσεων και προτάσεων για το νέο σύστημα ηλεκτρονική τραπεζικής (web banking).

Στόχος της προσπάθειας είναι να μπουν σωστά σχεδιασμένα θεμέλια ώστε η λύση να είναι σύγχρονη, ασφαλής, επεκτάσιμη, εύκολα συντηρήσιμη και να μπορεί να συνδέεται με ανοιχτούς και ασφαλείς τρόπους με επιμέρους υποσυστήματα και συσκευές ώστε να παρέχει τη δυνατότητα να καλύψει μεγάλη γκάμα επιχειρησιακών αναγκών. Τέλος δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη χρηστικότητα της λύσης από τους τελικούς χρήστες σε διάφορα επίπεδα με κύρια χαρακτηριστικά τη διαδραστικότητα, την εξατομίκευση και γενικότερα την καλύτερη και αρτιότερη εμπειρία χρήσης των ηλεκτρονικών καναλιών.

Σκοπός της επένδυσης είναι η ανάπτυξη ενός νέου τύπου δικτυακών υπηρεσιών ώστε να καλυφθούν πολλαπλές ανάγκες τραπεζικής και προγραμματισμού με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμβουλος υλοποίησης του έργου είναι η ΝΗΡΗΪΣ Α.Ε.