ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων

Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων σύμφωνα με την παρακάτω τροποποίηση:


Άρθρο 41 – Νόμος 4712/2020 – Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016

Υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/ 2016 (A΄ 117) οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:

α. 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και

β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων
Article Name
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων
Description
Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo