Αναπτυξιακός Νόμος

37 άρθρα

Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Ορισμός, παραδείγματα, επενδυτικά σχέδια, άρθρα και επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου όπως αυτός ισχύει

Αναπτυξιακός 2016: Ρευστότητα στις μικρές και μεσαίες, σταθερή φορολογία στις μεγάλες

Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Ρευστότητα στις μικρές και μεσαίες, σταθερή φορολογία στις μεγάλες Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2016 θα δίνει χρηματική ενίσχυση στις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις και θα παρέχει σταθερό φορολογικό πλαίσιο στις μεγάλες για 12 χρόνια. [alert_box style=”info” close=”no”]*[Update 09/06/2016] Ο Αναπτυξιακός Νόμος όπως κατατέθηκε στη Βουλή[/alert_box] Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα […]