Οικονομικοί Δείκτες

4 άρθρα

10 Startup Metrics

10+ δείκτες για Startup με παραδείγματα και xls

10+ δείκτες για Startup με παραδείγματα και xls Πως μετράμε 10+ δείκτες για Startup, τι πρέπει να συμπληρώνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Σε πρόσφατο άρθρο κάναμε μια εισαγωγή σε 10 τύπους οικονομικών δεικτών που θα πρέπει να τηρεί ένα Startup . Εδώ, θα παρουσιάσουμε τους πρακτικούς τρόπους παρακολούθησης για 10+ δείκτες για […]

Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων

Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας  Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων Ορισμός, Παρακολούθηση και Εξήγηση Αριθμοδεικτών Αποτελεσματικότητας για Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες Εκτός από τη σημασία της παρακολούθησης της ρευστότητας για μια Τουριστική /Ξενοδοχειακή επιχείρηση, υπάρχει και η ανάγκη να αξιολογηθούν οι επιλογές της Διοίκησης ως προς την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των στοιχείων του ενεργητικού που διαθέτει. Η […]

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ορισμός, Παρακολούθηση και Εξήγηση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας για Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες

Η έννοια της ρευστότητας σε Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να μπορεί να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και να διαθέτει επιπλέον χρηματικά διαθέσιμα, ώστε να αντιμετωπίζει έκτακτες ταμειακές εκροές και έξοδα ή να μπορεί να δράττει επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή της δίνονται, να διαθέτει δηλαδή χρηματοοικονομική ευκαμψία.

Τουρισμός στην Ελλάδα

Τουρισμός στην Ελλάδα: Στατιστικά Στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Τουρισμός στην Ελλάδα: Γραφήματα και Στατιστικά Στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα Τουρισμός: Η ατμομηχανή της Ελληνικής Οικονομίας Τα γραφήματα και τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν είναι βασισμένα στα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τον Τουρισμό στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να παρουσιαστεί μια συνολική εικόνα σχετικά με τον Τουρισμό […]