Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας


 

Χρηματοοικονομικός Aναλυτής / Οικονομολόγος

 

Σύντομη περιγραφή:

Η ΝΗΡΗΪΣ Α.Ε. έχει ιδιαίτερα επιτυχημένη εικοσαετή πορεία στον τομέα των χρηματοοικονομικών μελετών επενδύσεων οργανισμών του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις.

Μεταξύ πολλών άλλων, η ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. έχει υποστηρίξει χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε., εταιρείες του Ομίλου Βιοχάλκο όπως η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., φαρμακευτικές όπως είναι η Pharmex Α.Ε. , εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων όπως η HotelBrain, παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρολογικού υλικού, πολλές εταιρείες πληροφορικής και λογισμικού και οργανισμούς κάθε είδους και μεγέθους.

Ο λόγος που κάθε οργανισμός, ανεξαρτήτως μεγέθους, μας επιλέγει είναι για την εμπειρογνωμοσύνη μας, την διαρκή μας προσπάθεια για αριστεία, την αρτιότητα και την ενδελεχή τεκμηρίωση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Οι μελετητές μας έχουν διαχειριστεί επενδύσεις που ξεπερνούν τα 500 εκ. ευρώ και έχουν βοηθήσει ενεργά στην δημιουργία και διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Λόγω αύξησης των εργασιών μας, αναζητούμε εργαζομένους  στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Μελετών, με αποδεδειγμένη εμπειρία και έμφαση σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δράσεις του HORIZON 2020 ή/και  Δράσεις ΕΣΠΑ / Αναπτυξιακού / Φορολογικού Νόμου.

Πεδίο Ευθύνης Θέσης:

 1. Συγκέντρωση απαιτούμενου υλικού τεκμηρίωσης ανά περίπτωση επενδυτικού σχεδίου
 2. Καταγραφή ιστορικών στοιχείων οργανισμού με παραπομπές σε σχετικά σημεία του υλικού τεκμηρίωσης
 3. Δημιουργία βάσιμων και τεκμηριωμένων οικονομικών προβλέψεων και εναλλακτικών σεναρίων για κάθε επενδυτικό σχέδιο κατά περίπτωση
 4. Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση με κάθε εμπλεκόμενο οργανισμό και υπεύθυνο έργου
 5. Διαχείριση / παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
 6. Συμμετοχή σε τακτικούς ελέγχους

Απαιτούμενα Προσόντα Θέσης:

 1. Κατ’ ελάχιστον τριετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση / αντικείμενο
 2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. (ή ανάλογο) σε σχετικό αντικείμενο
 3. Εξαιρετική γνώση συγγραφής και επεξεργασίας κειμένου / φύλλων υπολογισμού
 4. Άριστη γνώση Αγγλικών / Ελληνικών
 5. Άριστος , τεκμηριωμένος γραπτός λόγος βασισμένος σε οικονομικά επιχειρήματα
 6. Οργανωτικό και συνεργατικό πνεύμα
 7. Προσπάθεια για συνεχή αριστεία σε κάθε έργο ευθύνης

Αποστολή βιογραφικού: