ΕΣΠΑ Πτυχιούχων (Β Κύκλος): Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΣΠΑ Πτυχιούχων (Β Κύκλος): Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Πτυχιούχων "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων…
Περισσότερα...

Αγροτικές Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2017: 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Αγροτικές Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2017: 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» Μέχρι 90% η δράση ΕΣΠΑ για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2017. Η δράση ξεκινάει 16 Μαϊου. Ανώτατο όριο 5.000.000€. Ποιούς κλάδους αφορά. Επιλέξιμες μικρές, μεσαίες ΚΑΙ μεγάλες επιχειρήσεις. Σε εφαρμογή η δράση "Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"…
Περισσότερα...

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ψηφιακό Βήμα”

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης "Ψηφιακό Βήμα" Η Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης "Ψηφιακό Βήμα" 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης "Ψηφιακό Βήμα" Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:  …
Περισσότερα...

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ψηφιακό Άλμα

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης "Ψηφιακό Άλμα" Η Δράση ΕΣΠΑ: "Ψηφιακό Άλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός Δράσης ΕΣΠΑ: "Ψηφιακό Άλμα" 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι Δράσης ΕΣΠΑ: "Ψηφιακό Άλμα" Δικαιούχοι της Δράσης ΕΣΠΑ: "Ψηφιακό Άλμα" είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν…
Περισσότερα...

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη Δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" Η Δράση ΕΣΠΑ "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Δράσης ΕΣΠΑ "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η δράση ΕΣΠΑ: "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης…
Περισσότερα...

GDPR και Υφιστάμενη Συγκατάθεση / Συναίνεση βάσει της οδηγίας 95/46 / ΕΚ

GDPR και Υφιστάμενη Συγκατάθεση / Συναίνεση βάσει της οδηγίας 95/46 / ΕΚ Σύμφωνα με το WP 29: Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα βάσει υφιστάμενης συγκατάθεσης σύμφωνα με την προηγούμενη Οδηγία και τους τοπικούς κανονισμούς δεδομένων δεν χρειάζεται να ανανεώσουν συνολικά πλήρως όλες τις υπάρχουσες σχέσεις συναίνεσης με τα υποκείμενα των δεδομένων κατά την προετοιμασία τους…
Περισσότερα...