Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ – Β’ Κύκλος

"Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ" - Β' Κύκλος Εκδόθηκε η προκύρηξη του Β’ κύκλου της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Εκδόθηκε στις 14 Μαρτίου 2019 η απόφαση για την προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)…
Περισσότερα...

ISO 26000:2010 Τι είναι και πως βοηθάει την εταιρική κοινωνική ευθύνη

ISO 26000:2010 Τι είναι και πως βοηθάει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ISO 26000:2010 Τι είναι; Το ISO 26000:2010 είναι ένα σύνολο οδηγιών το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο (γνωστή και ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή ΕΚΕ - Corporate Social Responsibility ή CSR). Αυτό…
Περισσότερα...

ISO 37001:2016 Τι είναι, πως βοηθάει στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και πως βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση.

ISO 37001:2016 Τι είναι, πως βοηθάει στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και πως βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση. Το πρότυπο ISO 37001: 2016 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας. Το σύστημα μπορεί να είναι αυτόνομο ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συνολικό σύστημα…
Περισσότερα...

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001;

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (στα αγγλικά Quality Management System ή QMS / ΣΔΠ) όπως αυτό έχει δημοσιευτεί και ισχύει από τον Διεθνή Οργανισμό Ποιότητας (ISO). Η πιο πρόσφατη ενημέρωση του προτύπου έγινε το  2015 και η πλήρης ονομασία του είναι…
Περισσότερα...