Μηνιαία αρχεία: Μάιος 2023

4 άρθρα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού επιλέγει την ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ για την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Αθήνα, 25 Μαΐου 2023 Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) ανακοινώνει την επιλογή της εταιρείας ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Η επιλογή της ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ ανταποκρίνεται στην προσήλωση του ΕΟΤ στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών στον τουριστικό τομέα. Η ΝΗΡΗΪΣ ΑΕ αναγνωρίζεται ως ένας […]

HDB Δάνεια: 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB ανακοίνωσε την ενεργοποίηση τριών νέων χρηματοδοτικών προϊόντων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) μέσω μιας ανάρτησης. Τα νέα αυτά προϊόντα προσφέρουν χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης. Ας δούμε περιληπτικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος: Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans): Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing […]

Αναπτυξιακός Νόμος 2023: Δεύτερη Προκήρυξη “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπέγραψε χθες, 17 Μαΐου 2023, τη δεύτερη προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου. Υποβολή αιτήσεων από 1η Ιουνίου: Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων σε αυτό το καθεστώς ξεκινά στην […]