Μηνιαία αρχεία: Απρίλιος 2021

2 άρθρα

ΕΣΠΑ: Δράση “Επανεκκίνηση της Εστίασης”

ΔΡΑΣΗ: "Επανεκκίνηση της Εστίασης" ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Περίληψη: Η νέα δράση ''Επανεκκίνηση της Εστίασης'' με προϋπολογισμό 330 εκατομμύρια ,για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις της εστίασης με σκοπό την ομαλή επανεκκίνηση της δραστηριότητας του κλάδου. Πρόγραμμα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και […]