Ετήσια αρχεία 2021

10 άρθρα

Athens Business Green Toolkit: Δημοσίευση της Δράσης για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Athens Business Green Toolkit: Δημοσίευση της Δράσης για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους Η Δράση Η Δράση Athens Business Green Toolkit αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει […]

ΕΣΠΑ: Δράση “Επανεκκίνηση της Εστίασης”

ΔΡΑΣΗ: "Επανεκκίνηση της Εστίασης" ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Περίληψη: Η νέα δράση ''Επανεκκίνηση της Εστίασης'' με προϋπολογισμό 330 εκατομμύρια ,για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις της εστίασης με σκοπό την ομαλή επανεκκίνηση της δραστηριότητας του κλάδου. Πρόγραμμα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και […]