Μηνιαία αρχεία: Μάρτιος 2020

10 άρθρα

ISO 22301:2019 Τι είναι και πως βοηθάει σε κρίσιμες περιόδους την επιχειρησιακή συνέχεια

Τι είναι το ISO 22301:2019; Το πλήρες όνομα του προτύπου είναι ISO 22301: 2019 Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας. Πρόκειται για ένα διεθνές πρότυπο που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας σε έναν οργανισμό. Το πρότυπο αυτό έχει δημιουργηθεί από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες […]

ISO 45001:2018 Τι είναι; Πως βοηθάει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία;

ISO 45001:2018 Τι είναι; ISO 45001:2018 Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία Τι είναι το ISO 45001:2018; Το πρότυπο ISO 45001:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (ΟH & S), με οδηγίες για τη χρήση του, ώστε […]