Μηνιαία αρχεία: Ιανουάριος 2020

4 άρθρα

GDPR: Πρόστιμο 15.000€ σε ναυτιλιακή

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή καταγγελία, διερεύνησε τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διακομιστή (server) της εταιρίας “ALLSEAS MARINE S.A.” καθώς και τη νομιμότητα πρόσβασης και ελέγχου διαγεγραμμένων e-mails ανώτερου στελέχους της διοίκησής της σε βάρος του οποίου υπήρχαν υπόνοιες ότι είχε προβεί σε παράνομες πράξεις σε βάρος των συμφερόντων της.

Καινοτομία: Υπερτριπλάσια κερδοφορία για τις Μμε που καινοτομούν

Καινοτομία: Υπερτριπλάσια κερδοφορία για τις Μμε που καινοτομούν Η καινοτομία αποτελεί βασικό συστατικό για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά τόσο σε επίπεδο δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, όσο και σε θεσμικούς παράγοντες που προάγουν τη καινοτομία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δείκτη Καινοτομίας […]

GDPR: Η FG Europe επιλέγει την Νηρηΐς Α.Ε. για DPO

GDPR: Η FG Europe επιλέγει την Νηρηΐς Α.Ε. για DPO Η FG EUROPE AE ιδρύθηκε το 1958 και εισήχθη στο Χ.Α. το 1968. Δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ειδικότερα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών όπως κλιματιστικών για οικιακή και επαγγελματική χρήση, λευκών συσκευών και μικροσυσκευών. Είναι αποκλειστικός διανομέας […]

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση μέχρι 14/2/2020

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση μέχρι 14/2/2020 H Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ενημέρωσε οτι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και  Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020. Επίσημη Ανακοίνωση […]