Μηνιαία αρχεία: Μάρτιος 2019

3 άρθρα

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ – Β’ Κύκλος

“Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ” – Β’ Κύκλος Εκδόθηκε η προκύρηξη του Β’ κύκλου της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Εκδόθηκε στις 14 Μαρτίου 2019 η απόφαση για την προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την […]

ISO 26000:2010 Τι είναι και πως βοηθάει την εταιρική κοινωνική ευθύνη

ISO 26000:2010 Τι είναι και πως βοηθάει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ISO 26000:2010 Τι είναι; Το ISO 26000:2010 είναι ένα σύνολο οδηγιών το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο (γνωστή και ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή ΕΚΕ – Corporate […]

ISO 37001:2016 Τι είναι, πως βοηθάει στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και πως βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση.

ISO 37001:2016 Τι είναι, πως βοηθάει στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και πως βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση. Το πρότυπο ISO 37001: 2016 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας. Το σύστημα μπορεί να είναι αυτόνομο ή μπορεί να […]