Μηνιαία αρχεία: Φεβρουάριος 2019

1 άρθρο

ISO 9001

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001;

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (στα αγγλικά Quality Management System ή QMS / ΣΔΠ) όπως αυτό έχει δημοσιευτεί και ισχύει από τον Διεθνή Οργανισμό Ποιότητας (ISO). Η πιο πρόσφατη ενημέρωση του προτύπου έγινε το  2015 και […]