«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»: Ποιούς αφορά Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται…
Περισσότερα...

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων: Στόχοι Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν…
Περισσότερα...

GDPR: Πρόστιμο άνω του 1 εκατ. ευρώ για την Uber

GDPR: Πρόστιμο άνω του 1 εκατ. ευρώ για την Uber Κακές πρακτικές αντιμετώπισης περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων (data breach) Το Πρόστιμο Πρόστιμο ύψους 385.000 λιρών (~433.000 ευρώ) επέβαλε στην Uber το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) για την ανεπαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων πελατών της κατά τη διάρκεια κυβερνοεπίθεσης.…
Περισσότερα...

GDPR: Το πρώτο πρόστιμο στη Γερμανία

GDPR: Το πρώτο πρόστιμο στη Γερμανία Παραβίαση δεδομένων 330.000 χρηστών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης Ποια κριτήρια έλαβε υπόψη η Αρχή για τον υπολογισμό του προστίμου Η Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων και την Ελευθερία της Πληροφόρησης του Baden-Wuerttemberg (LfDI) έγινε η πρώτη γερμανική αρχή προστασίας δεδομένων που επέβαλε πρόστιμο στο πλαίσιο του Γενικού Κανισμο…
Περισσότερα...